WHAT DOES เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ MEAN?

What Does เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ Mean?

What Does เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ Mean?

Blog Article

บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลือกแผนประกันจาก "ความคุ้มครองพิเศษ" ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

วงเงินความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อโรค เป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ให้สำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใด ๆ ในแต่ละครั้ง รวมถึงโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในครั้งนั้น เป็นวงเงินที่ให้ต่อโรคหรือต่อการบาดเจ็บ เช่น ในหนึ่งปี หากท่านเจ็บป่วยด้วยสองโรคที่มาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน ท่านจะได้รับวงเงินสองวงเงิน เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลในแต่ละโรค

ประกันผู้สูงอายุ โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย

     ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเหมาะกับใคร ? หัวหน้าครอบครัว คนที่เป็นเสาหลักต้องดูแลคนที่บ้าน อยากมีเงินสักก้อนไว้เป็นมรดกให้พ่อแม่หรือลูกหลานใช้ดำรงชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพหลังเสียชีวิต เพราะเป็นแบบประกันที่จ่ายเบี้ยถูกแต่ให้ทุนประกันสูงกว่าประเภทอื่น 

ในการหาแผนประกันสุขภาพที่เหมาสมกับตัวคุณมากที่สุดนั้น ทางผู้เอาประกันต้องทำการเปรียบเทียบแผนประกันและเปรียบเทียบความคุ้มครองเพื่อจะได้แผนประกันที่เหมาะและตรงกับความต้องการของคุณมากสุด เปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพกับเราได้ทันทีเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุด

เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน > ประกัน >

เลือกซื้อความคุ้มครองกรณีคลอดบุตร หรือกรณีตรวจสุขภาพ รวมทั้งการฉีดวัคซีนเพิ่มได้

  เปรียบเทียบ ประกันสุขภาพ         ประกันสุขภาพที่ไม่พ่วงประกันชีวิต จะต้องทำกับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีชื่อลงท้ายว่า ประกันภัย เช่น วิริยะประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย เมืองไทยประกันภัย ทิพยประกันภัย ฯลฯ ข้อดีของประกันสุขภาพเดี่ยว ๆ ก็คือ เบี้ยประกันราคาถูกกว่าแบบพ่วงประกัน เพราะไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิต แต่ก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพบางอย่างที่น้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละบริษัท)

เมื่อตัดสินใจว่าจะเริ่มทำประกันสุขภาพแล้ว คำถามที่มักจะตามมา คือ ควรเลือกทำ ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี จึงจะเหมาะสมกับงบประมาณ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้ทำประกันและผู้รับประโยชน์ วิธีที่หลายคนเลือกทำคือการนำจุดเด่น-จุดด้อยของประกันสุขภาพแต่ละแห่งมาเปรียบเทียบกัน

ต่างประเทศประกันเดินทางในประเทศไปญี่ปุ่นไปเชงเก้น

ประกันอุบัติเหตุทั่วไป ประกันอุบัติเหตุกีฬาเอ็กซ์ตรีม

คนที่ต้องการเพิ่มสวัสดิการค่าห้องผู้ป่วยใน เช่น มีประกันกลุ่มหรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่ค่าห้องไม่พอก็อาจทำประกันชดเชยรายได้เพื่อนำเงินไปจ่ายส่วนต่างค่าห้องได้

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ยังไม่รวมประกันชีวิต)

Report this page